First photo of the Nokia Lumia 1520 appears, shows extra column of tiles » Nokia Lumia1520