Nokia officially announces the Lumia 2520, their first Windows tablet » Nokia Lumia 2520