Nokia Lumia Icon for Verizon officially announced » Lumia Icon